Дейност: Технически надзор на съоръжения с повишена опасност, съдове под налягане, съоръжения за пропан–бутан и природна газ, тръбопроводи, ацетиленови уредби и други.

Регистрирана в България
Сфера на дейност: Услуги